100000
PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP
DỰ ÁN “WOMEN CAN DO”
2020
CEO ĐƯỢC NGƯỠNG MỘ NHẤT TRONG NGÀNH F&B
120++
QUỐC GIA XUẤT KHẨU TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
25++
NĂM ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH CAFÉ VIỆT NAM
2
THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ
1
THƯƠNG HIỆU CAFÉ DUY NHẤT THAM GIA DUBAI EXPO

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG