KING COFFEE CEO SHARES THE BUSINESS STORY “BACK AND BIGGER”

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ tại tọa đàm

Ngày 3 tháng 6 tại TP HCM, Cộng đồng CEO Quản trị và Khởi nghiệp tổ chức Tọa đàm “Back and Bounce – Trở lại và vĩ đại hơn” truyền cảm hứng đến với các doanh nhân, đặc biệt là những doanh nhân trẻ. Tại sự kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo , Nhà sáng lập kiêm CEO King Coffee đã chia sẻ câu chuyện “Trở lại và vĩ đại hơn” của mình.

Nguồn: CEO King Coffee chia sẻ câu chuyện kinh doanh “Trở lại và vĩ đại hơn” (vnews.gov.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *