Một hành trình ý nghĩa với hơn 500 km xuyên dọc dãy sơn nguyên để trở về với mảnh đất quê hương.

Thông tin: Chiến lược ngành cafe

Cùng tìm hiểu về kiến thức cà phê Việt Namthị trường cafe từ cafe cao cấp đến các loại cà phê hòa tan!