HIỆP HỘI DOANH NHÂN TRẺ: ĐOÀN KẾT, HỌC HỎI VÀ SÁNG TẠO ĐỂ HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để hội nhập trong kỷ nguyên số, xây dựng thương hiệu doanh nhân trẻ và gắn trách nhiệm doanh nhân trẻ với cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ chính của Hiệp hội doanh nhân trẻ được xác định tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra ngày 31/03 tại Hà Nội.

Chỉ từ 15 hội viên ban đầu đến nay Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, có mặt trên 63 tỉnh thành với hơn 11 nghìn hội viên và tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD. Trong giai đoạn dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trẻ đã đoàn kết sáng tạo với nhiều hình thức để giúp đỡ tương trợ nhau từng bước vượt qua khó khăn. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và các cộng sự
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và các cộng sự

LÊ HOÀNG DIỆP THẢO, Tổng giám đốc Công ty TNI King Coffee: “Thế giới đang phát triển rất là nhanh, đặc biệt là công nghệ. Cho nên việc hội nhập thế giới và các doanh nhân trẻ nên nhìn một tầm nhìn ra toàn cầu, và nên có tầm nhìn càng rộng, sau đó phải có sự học hỏi liên tục để phát triển mình… để phát triển cái tầm, cái tâm, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực học hỏi liên tục để phát triển theo hướng bền vững.”

Trong nhiệm kỳ tới hội đã đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm giúp cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để hội nhập với thế giới trong kỷ nguyên số, hỗ trợ thanh niên và doanh nhân trẻ khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu doanh nhân trẻ và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội gắn trách nhiệm doanh nhân trẻ với cộng đồng. 

Xem tại đây: Hiệp hội Doanh nhân trẻ: Đoàn kết, học hỏi và sáng tạo để hội nhập với thế giới trong kỷ nguyên số (quochoitv.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.