KING COFFEE TIẾP TỤC NẰM TRONG TOP 10 CÔNG TY ĐỒ UỐNG UY TÍN CỦA VIỆT NAM NĂM 2022

King Coffee tiếp tục nằm trong Top 10 Công ty đồ uống uy tín của Việt Nam năm 2022

King Coffee tiếp tục nằm trong Top 10 Công ty đồ uống uy tín của Việt Nam năm 2022 – đánh giá bởi Vietnam Report. Đánh giá dựa trên 3 tiêu chí Năng lực tài chính, Uy tín truyền thông và khảo sát chuyên gia, người tiêu dùng

Xem tại đây: http://King Coffee tiếp tục nằm trong Top 10 Công ty đồ uống uy tín của Việt Nam năm 2022 – đánh giá bởi Vietnam Report. Đánh giá dựa trên 3 tiêu chí Năng lực tài chính, Uy tín truyền thông và khảo sát chuyên gia, NTD:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *