SÁCH “NỮ HOÀNG CỦA KING COFFEE” (The Queen of King Coffee) – Chương 5: NỮ LÃNH ĐẠO

Mến chào các độc giả vẫn luôn dõi theo cuốn sách “The Queen of King Coffee” (Nữ hoàng của King Coffee) của CEO Lê Hoàng Diệp Thảo

Chương 5: “Nữ lãnh đạo” là chương khắc họa rõ nét về hình tượng người phụ nữ lãnh đạo trong lĩnh vực thương mại và quản lý thông qua hình ảnh của dòng nước.

Những giọt cà phê nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ khi nhỏ giọt qua chiếc phin là phép ẩn dụ hoàn hảo cho nguyên tắc quản lý mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *