KING COFFEE CEO 分享商業故事“重回正軌”

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ tại tọa đàm

6月3日在胡志明市,治理與創業CEO社區舉辦了“Back and Bounce – Back and Greater”研討會,以激勵企業家,尤其是企業家的年輕。 活動現場,King Coffee 創始人兼 CEO Le Hoang Diep Thao 女士分享了她的故事“Back and Greater”。

來源:CEO King Coffee 分享商業故事“Back and Greater” (vnews.gov.vn)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。